Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Adresy dostawy
Adres wysyłki taki sam jak na fakturze
Shipment
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość / Aktualizuj Podatek Rabat Suma
Cena produktu
 

Wybierz metodę wysyłki

Nie wybrano metody dostawy
Wybierz metodę dostawy
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie
Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne
Złożenie zamówienia w Drukarni ecoDRUK jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa o dzieło między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
Za zmiany danych i opracowanie projektu graficznego jest dodatkowo naliczana opłata ustalana indywidualnie.

2. Projekty

Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe. 
Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Za ewentualne błędy drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
Jeśli projekt jest tworzony przez firmę ecoDRUK to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zatwierdzony do druku.

3. Terminy realizacji i warunki wysyłki
Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
Podawane terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.
Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku,począwszy od następnego dni po złożony zamowieniu, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia, oraz urlopu.
Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera (PRZY DORĘCZENIU) protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). 
Przesyłki pocztowe również podlegają reklamacji na takiej samej zasadzie.
Drukarnia ecoDRUK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

4. Warunki reklamacji jakości towaru
Termin przyjmowania ewentualnych reklamacji jest do 7 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.
Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom
Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
Odpowiedzialność reklamacyjna drukarni opiewa wyłącznie do kwoty zamówienia w drukarni, nie pokrywamy kosztów osób trzecich.
Zwrot kosztów druku w przypadku uznania reklamacji, nastepuje wyłącznie w przypadku zwrotu/odesłania całości towaru do drukarni na koszt zamawiającego.
W przypadku uznania reklamacji zwrot kosztów druku następuje po odesłaniu całości zlecenia na koszt zleceniodawcy. W sprawie reklamacji odpowiadamy w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego.
W przypadku reklamacji papieru tolerancja gramatury papieru wynosi 7 % a tolerancja grubości papieru 0,01 mm.
W przypadku reklamacji format tolerancja formatu ostatecznego to +/- 5%.
W przypadku gadżetów/wydruków z personalizowanym nadrukiem nie przysługuje prawo zwrotu towaru/kosztów zgodnie z ustawą o produktach prefabrykowanych.

5. Wysyłka towaru odbywa się zawsze na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

6. Ogólna specyfikacja przygotowania plików

Formaty plików:
TIF, JPG, PNG, PSD - format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, bez warstw - spłaszczone.
PDF - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, spłaszczone
CDR ver.9-12 - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, spłaszczone
Formaty plików (fotoorazy i gadzety):
TIF, JPG, PNG, PSD - format 1:1, rozdzielczość min. 300dpi, tryb kolorów CMYK/RGB, bez warstw - spłaszczone.

Przygotowanie piku do fotoobrazu:
Praca powinna mieć zachowane 25 mm spadu ze wszystkich stron. W przypadku braku odpowiedniego spadu drukarnia zastrzega sobie prawo do dopasowania obrazu wg. własnej uwagi.


W przypadku plików CDR, EPS lub PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je w jedną grupę (najlepiej przekształcić na mapę bitową).

7. Prawa autorskie

1. Akceptacja przedmiotowego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Zleceniodawcę o posiadaniu praw do wszystkich dostarczonych materiałów i plików.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw. 
Dodatkowo Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę z tytułu naruszenia wyżej wskazanych praw osób trzecich.

3. Wykonane przez Zleceniobiorcę, na rzecz Zleceniodawcy projekty są własnością Zleceniobiorcy i bez jego zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie autorskiej.

4. Zdjęcia w galerii mają charakter poglądowy i drukarnia nie bierze odpowiedialności za ewentualne rozczenia z tutułu praw autorskich.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień !!!! W razie jakichkolwiek wątpliwosci prosimy o kontakt mailowy przed złożeniem zamówienia!!!


Polityka prywatności

 

Polityka plików "cookies" sklepu internetowego drukarniakartuzy.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „trwałe”.

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika. W związku z polityką drukarniakartuzy.pl dane są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

Polityka prywatności sklepu internetowego drukarniakartuzy.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma GADGET PROJECT Paweł Cierocki z siedzibą w Kartuzach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.Dworcowa 9, 83-300 Kartuzy), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5891764002; REGON: 221528023; adres poczty elektronicznej: drukarniakartuzy@wp.pl ; numer telefonu kontaktowego: (+48) 782 167 872 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

a. Witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
b. Aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

2. Zakres i cel zbierania danych

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np.Konto).
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
c. przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród.

2.3. W pozostałych celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:
a. korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
b. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
c. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

2.6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym w Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

3. Prawo kontroli dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania

3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Informacje handlowe

4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4.3. W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

5. Kontakt z administratorem

5.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub w ramach Serwisu Facebook.

6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

6.3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

6. Zabezpieczenia

6.1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki prywatności.

7.3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Telefon kom.
Do góry