Regulamin drukarni ecoDRUK

 

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.drukarniakartuzy.pl prowadzony przez firmę GADGET PROJECT Paweł Cierocki z siedzibą w Kartuzach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.Dworcowa 9, 83-300 Kartuzy), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5891764002; REGON: 221528023; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; numer telefonu kontaktowego: (+48) 782 167 872 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Siedziba firmy GADGET PROJECT Paweł Cierocki mieści się przy ul. Dworcowej 9, 83-300 Kartuzy gdzie mieści się Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, od poniedziałku do soboty, w godzinach podanych na stronie www.drukarniakartuzy.pl/kontakt, pod numerami telefonu:
- naklejki reklamowe/pytania techniczne: T. 782 167 872
- druk/gadżety/wysyłka: T. 785 229 558
(koszt połączenia - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)
pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce "Kontakt".

Złożenie zamówienia w Drukarni ecoDRUK jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa o dzieło między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
Za zmiany danych i opracowanie projektu graficznego jest dodatkowo naliczana opłata ustalana indywidualnie.

2. Projekty

Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe.
Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Za ewentualne błędy drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
Jeśli projekt jest tworzony przez firmę ecoDRUK to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zatwierdzony do druku.

3. Terminy realizacji i warunki wysyłki
Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
Podawane terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.
Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku,począwszy od następnego dni po złożony zamowieniu, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia, oraz urlopu.
Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera (PRZY DORĘCZENIU) protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości).
Przesyłki pocztowe również podlegają reklamacji na takiej samej zasadzie.
Drukarnia ecoDRUK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

4. Warunki reklamacji jakości towaru
Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji. Reklamację należy złożyć telefonicznie: T. 782 167 872 (koszt połączenia - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) bądź pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.
Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom
Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
Odpowiedzialność reklamacyjna drukarni opiewa wyłącznie do kwoty zamówienia w drukarni, nie pokrywamy kosztów osób trzecich.
Zwrot kosztów druku w przypadku uznania reklamacji, nastepuje wyłącznie w przypadku zwrotu/odesłania całości towaru do drukarni na koszt zamawiającego.
W przypadku uznania reklamacji zwrot kosztów druku następuje po odesłaniu całości zlecenia na koszt zleceniodawcy. W sprawie reklamacji odpowiadamy w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego.
W przypadku reklamacji papieru tolerancja gramatury papieru wynosi 7 % a tolerancja grubości papieru 0,01 mm.
W przypadku reklamacji format tolerancja formatu ostatecznego to +/- 5%.
W przypadku gadżetów/wydruków z personalizowanym nadrukiem nie przysługuje prawo zwrotu towaru/kosztów zgodnie z ustawą o produktach prefabrykowanych.

5. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi Sklepu z uwagi na rodzaj i charakter produktów (towarów i usług) sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu, co w odniesieniu do Konsumenta wynika również z treści art. 38 pkt 1 oraz 3 ustawy o prawach konsumenta.

2. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta usług za pośrednictwem Sklepu wyraża on bowiem składając zamówienia każdorazowo wyraźne żądanie rozpoczęcia przez Sprzedawcę świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a w razie Konsument musiałby czekać na rozpoczęcie wykonywania przez Sprzedawcę usługi dodatkowo 14 dni.

3. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta towarów za pośrednictwem Sklepu stanowią one rzeczy nieprefabrykowane i są produkowane przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta na indywidualne zamówienie (produkcja dedykowana) lub służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. W takim przypadku przepisy o odstąpieniu od umowy zgodnie z ustawą NIE OBOWIĄZUJĄ.

6. Wysyłka towaru odbywa się zawsze na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

7. Ogólna specyfikacja przygotowania plików

Formaty plików:
TIF, JPG, PNG, PSD - format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, bez warstw - spłaszczone.
PDF - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, spłaszczone
CDR ver.9-12 - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, spłaszczone
Formaty plików (fotoorazy i gadzety):
TIF, JPG, PNG, PSD - format 1:1, rozdzielczość min. 300dpi, tryb kolorów CMYK/RGB, bez warstw - spłaszczone.

Przygotowanie piku do fotoobrazu:
Praca powinna mieć zachowane 25 mm spadu ze wszystkich stron. W przypadku braku odpowiedniego spadu drukarnia zastrzega sobie prawo do dopasowania obrazu wg. własnej uwagi.


W przypadku plików CDR, EPS lub PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je w jedną grupę (najlepiej przekształcić na mapę bitową).

8. Prawa autorskie

1. Akceptacja przedmiotowego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Zleceniodawcę o posiadaniu praw do wszystkich dostarczonych materiałów i plików.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
Dodatkowo Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę z tytułu naruszenia wyżej wskazanych praw osób trzecich.

3. Wykonane przez Zleceniobiorcę, na rzecz Zleceniodawcy projekty są własnością Zleceniobiorcy i bez jego zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie autorskiej.

4. Zdjęcia w galerii mają charakter poglądowy i drukarnia nie bierze odpowiedialności za ewentualne rozczenia z tutułu praw autorskich.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień !!!! W razie jakichkolwiek wątpliwosci prosimy o kontakt mailowy przed złożeniem zamówienia!!!

 

Do góry